Služba Nájom plus +

O Službe Nájom plus +

Čo je služba Nájom plus +

Nájom plus + predstavuje nový model sprostredkovania nájmu s doplnkovými službami a podporou Realitnej únie SR.

Je to sprostredkovanie nájmu a nové nastavenie pravidiel, vzťahov vznikajúcich v súvislosti s nájmom a manažmentom nehnuteľnosti vo vlastníctve prenajímateľa.

Cieľom je urobiť nájomné vzťahy transparentné, výhodné pre zmluvné strany nájmu a preniesť bremeno povinnosti na profesionálov – RK a maklérov a tiež vyťažiť z potenciálu, ktorý tento segment realitného trhu pre sprostredkovateľov ponúka

Pre koho je služba určená?

Služba je určená pre všetky subjekty realitného trhu:

 • prenajímateľov
 • investorov
 • developerov
 • nájomcov
 • podnájomníkov
 • maklérov aj realitným kanceláriám

Obsah služby Nájmu plus +

Podstatou Nájmu plus + sú služby rozdelené do dvoch kategórií. 

1. Prvú tvoria kľúčové služby ( jadro) tie aplikujúci člen musí klientom dodať, tvoria akýsi povinný štandard.

2. Druhú kategóriu služieb tvoria doplnkové služby, ktoré si klienti (prenajímateľ alebo nájomca) môže priobjednať navyše.

Základné (kľúčové) služby Nájmu plus +

 • prieskum realitného trhu (CMA) a návrh určenia výšky nájomného
 • propagácia bytu na najväčších realitných portáloch a v komunite Realitnej únie SR
 • obhliadky bytu so záujemcami
 • preverenia budúceho nájomcu
 • nastavenie pravidiel korektného nájomného vzťahu (nájomná zmluva a ostatné pravidlá)
 • odporučenie poistenia pre zvýšenie ochrany majetku prenajímateľa  – pre klientov služby možnosť získania zľavy na poistení
 • protokolárne odovzdanie a prevzatie bytu vrátane odpočtu meračov energií a kontroly stavu bytu

Doplnkové služby: 

 • Kontrola bytu za účelom overenia dodržania podmienok nájomnej zmluvy
 • Zabezpečenie (sprostredkovanie) technických prác na byte
 • Administratívna pomoc pri riešení zmeny podmienok nájomného vzťahu
 • Výmena zámku na vstupných dverách bytu
 • Komunikácia so správcom a vybavenie požiadaviek správcu
 • Upratovanie interiéru bytu 
 • Maľovanie interiéru bytu 
 • Asistencia pri vybavení poistnej udalosti
 • Vyúčtovanie energií a služieb po skončení nájomného vzťahu
 • Administratívna pomoc pri riešení nedoplatkov
 • Administratívna pomoc pri ukončení nájomného vzťahu
 • Zabezpečenie inej agendy súvisiacej s nájmom bytu

Compare listings

Compare