Služby

Služby spojené s predajom nehnuteľnostiNevýhradné sprostredkovanieVýhradné sprostredkovanie
Dokumentačná obhliadka NehnuteľnostiXX
Fotodokumentácia NehnuteľnostiXX
Fotodokumentácia Nehnuteľnosti prostredníctvom profesionálneho fotografa X
Návrh stratégie predaja a stanovenia predajnej ceny XX
Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portálochXX
Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na sociálnych sieťach   X
Obhliadky Nehnuteľnosti s tretími osobamiXX
Obhliadky Nehnuteľnosti s tretími stranami mimo pracovných dní X
Zabezpečenie vypracovania rezervačnej zmluvyXX
Zabezpečenie vypracovania kúpnej zmluvyXX
Zabezpečenie potvrdenia správcu bytového domu o neexistencii nedoplatkovX
Zabezpečenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostíXX
Osobná asistencia zástupcu RK pri úkonoch spojených s notárom,  bankou a katastromXX
Poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti banke, notárovi, advokátovi, znalcovi, fin. sprostredkovateľoviXX
Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním NehnuteľnostiXX
Úhrada poplatku za úradné overenie podpisu predávajúceho na
kúpnych zmluvách (max. 15 podpisov)
XX
Úhrada poplatku vo výške 66 EUR za návrh na vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností
XX

Služby spojené s prenájmom nehnuteľnostiNevýhradné sprostredkovanieVýhradné sprostredkovanie
Dokumentačná obhliadka NehnuteľnostiXX
Fotodokumentácia NehnuteľnostiXX
Fotodokumentácia Nehnuteľnosti prostredníctvom profesionálneho fotografa X
Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na vybraných realitných portálochXX
Propagácia Nehnuteľnosti vrátane platenej reklamy na sociálnych sieťach   X
Obhliadky Nehnuteľnosti s tretími osobamiXX
Obhliadky Nehnuteľnosti s tretími stranami mimo pracovných dní X
Zabezpečenie vypracovania nájomnej zmluvyXX
Osobná účasť zástupcu RK pri úkonoch spojených s protokolárnym odovzdaním Nehnuteľnosti XX

Compare listings

Compare